Stenkyrkan

Visa karta

Den stensatta samlingsplatsen söder i byn ligger strax intill gamla skolan mellan vägen och ån.

Här hölls gudstjänster i det fria under prästhelgen på sommaren i byn. På senare år hölls gudstjänsterna i den nya skolan som byggdes 1923. Traditionen togs åter upp på 70-talet efter att ha varit nedlagd sedan denna tid. Idag firas friluftsgudtjänst i stenkyrkan varje sommar.

Show more